Gellénházi Közös Önkormányzati Hivatala közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Gellénházi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
8981 Gellénháza, Kossuth u.2.

A közszolgálati tisztségviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012 (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
I/16 pénzügyi igazgatási feladatok


Ellátandó feladatok:
Költségvetés tervezésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatok; teljeskörű főkönyvi könyvelés vezetése; kötelezettségvállalások nyilvántartásának vezetése; éves és évközi beszámolók, mérlegjelentés elkészítése; rendeletek és módosítások előkészítése; támogatások igénylése; közreműködés a pénzügyi szabályzat elkészítésében, karbantartásában.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Önkormányzatok és intézményeik pénzügyi és vagyongazdálkodásával kapcsolatos számviteli feladatok.


Jogállás, illetmények és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény az irányadó.
Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság
- Cselekvőképesség
- Büntetlen előélet
- Középiskola/gimnázium
- B kategóriás jogosítvány
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
- Közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli képesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: gazdaságielemző-és szakstatisztikai ügyintéző, banki ügyintéző
- Felhasználói szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret
- A munkáltatói jogkör gyakorlója a kinevezéskor 6 hónap próbaidőt köt ki
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés
- Önkormányzatnál szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Szakmai önéletrajz
- Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
- Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
- Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik
- Nyilatkozat arról, hogy a Kttv.84-85. §ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 16.
A pályázatok benyújtásának módja:
- postai úton, a pályázatnak a Gellénházi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8981, Gellénháza, Kossuth u.2.)
- személyesen: Dr. Szemes Róbert jegyző 8981 Gellénháza, Kossuth u.2.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016.március 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
www.gellenhaza.hu


www.korjegyzoseg.gellenhaza.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kinevezés határozatlan időre szól 6 hónap próbaidő kikötésével. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.