Gellénházi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Gellénházi Közös Önkormányzati Hivatal műszaki – pályázati referens munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony


Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő


A munkavégzés helye:
8981 Gellénháza, Kossuth u.2.


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Ajánlatkérések önkormányzati beruházások tervezésére, kivitelezésére. Beruházások műszaki előkészítése, megvalósulásának koordinálása, figyelemmel kísérés. A megvalósult beruházás önkormányzati részről történő műszaki átvétele, garancia, jótállás, szavatosság érvényesítése. Kivitelezővel, műszaki ellenőrrel való kapcsolattartás. Pályázatok műszaki előkészítése, tervezés koordinálása. Önkormányzat éves költségvetéséhez a beruházási, felújítási javaslatok összeállítása. A Rendezési Tervhez kapcsolódó fejlesztésekről való gondoskodás. Kapcsolattartás az Építéshatósággal. A fejlesztési elképzelések átvezetése a Rendezési Tervhez kapcsolódó Településfejlesztési koncepcióban. Az Önkormányzatok hatáskörébe tartozó adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, nyilvántartások vezetése, egyéb műszaki jellegű feladatokban való részvétel (egyes műszaki feladatok ellátásának támogatása). Az Önkormányzatok és a jegyző műszaki feladatainak ellátásában való részvétel.


Jogállás, illetmények és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény az irányadó.
Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság
- Cselekvőképesség
- Bűntetlen előélet
- Középfokú szakirányú végzettség
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- szakmai tapasztalat-legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a 45/2012. (III.20.) Korm.rendelet 1.sz. melléklete alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy igazolás az igényléséről), iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata, nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez történő hozzájárulásról.


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 10.


A pályázatok benyújtásának módja:
- postai úton, a pályázatnak a Gellénházi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8981, Gellénháza, Kossuth u.2.)
- személyesen: Dr. Szemes Róbert jegyző 8981 Gellénháza, Kossuth u.2.


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016.március 16.


A pályázati kiírás további közzétételének helye:
www.gellenhaza.hu
www.korjegyzoseg.gellenhaza.hu
www.kozigallas.hu


A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.