Olajmunkás SE Gellénháza MLSZ kérelem.

 

A kérelem teljes anyaga letölthető itt. 

A tavalyi évhez hasonlóan idén is megrendezésre kerül az offroad Lispy Vándorkupa !
Leírás:
A verseny nem Trophy, 1 napos
2 Kategória : -Profi kicsi / 1700 köbcentiig/
- Profi nagy / 1700 felett/

A fantasztikus hangulatú nagylengyeli falunapról néhány pillanat, itt.

Gellénházi Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde  a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Gellénházi Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A tegnapi Hungaricum napról szóló videót itt látható. 

Időpont: 2017. július 8. szombat

Helyszín: 8984 Petrikeresztúr focipálya és környéke

A Gellénháza Község Önkormányzat 2017. szeptember 01-i időponttal 5 éves időtartamra meghirdeti üzemeltetésre a Gellénháza, Olajbányász körúton található 4615 m2 nagyságú strandfürdő megjelölésű ingatlanát, a rajta lévő büfével együtt. A pályázatok benyújtásának határideje 2017. július 20. A pályázatokat a  8981 Gellénháza Község Önkormányzata Kossuth u. 2. címre várjuk.

2017. június 3-án, szombaton ifjúsági és gyereknap a Petrikeresztúri Kultúrház udvarán és a Sportpályán. A szervezők szeretettel várnak minden gyereket és felnőttet, aki szeretne egy vidám napot együtt tölteni!

Videós összefoglaló a gyermeknapi rendezvényről, itt.

Németh Zsófia videója:
 

 

 

 

 

 

Tompa Mihály: Új évkor

 

Isten házába gyűl
A hívő nép új évnek ünnepén;
Holott forró imát
A buzgó néppel híven mondok én.

És a fohász imígy
Száll ég felé: ajándokozz nekünk
Az új év kezdetén
Új szívet, új lelket, jó Istenünk!

S mig érzeménye így
Felbuzdult lelkemnek mennyben mulat:
Ki nem feledhetem
Imámbul a lányt, imádottamat;

S imé nyilt ajkamon
Véletlenűl ez új fohászt lelem:
Maradjon, oh leány,
Kebledben a régi szív s érzelem!

Áldott Karácsonyt kívánunk a közös hivatalhoz tartozó települések minden lakójának!

Képtalálat a következőre: „áldott karácsony”

A Takácsék Családi Zenekar Youtube videósorozata a falunapról:

 

https://www.youtube.com/watch?v=PU_QFVMECvI&list=PLa4ggC8nDkKs_lSSiRz55Vjm5078oQVHd

 

forrás: nagylengyel.hu

  A 2016. október 2-án megrendezett országos népszavazás eredményei a közös hivatalhoz tartozó településeken:

A választás.hu adatai szerint tegnap kora délutánra Iborfián már mindenki leszavazott, 10 emberből 10, tehát 100 százalékos volt a részvétel. A legkisebb szavazókör Iborfia.

A Zalai Hírlap tudósítása Nagylengyelről itt olvasható.

Nagylengyel Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A, §-a alapján pályázatot hirdet a Nagylengyeli Óvoda, óvoda vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. 

 

A húsvét utáni ötvenedik napon, az idén május 24-én ünnepli a keresztény világ a Szentlélek eljövetelét, az egyház születésnapját, pünkösd napját. A néphit szerint ha e napon szép az idő, akkor jó lesz a bortermés. Egyes vidékeken ma is él a pünkösdi királyválasztás szokása: ilyenkor a falu legényei különböző ügyességi próbákon (lóverseny, bikahajsza, bothúzás, rönkhúzás, kakaslövés, kaszálás) mérték össze ügyességüket.

 

 

Juhász Gyula: Húsvétra

 

Köszönt e vers, te váltig visszatérő
Föltámadás a földi tájakon,
Mezők smaragdja, nap tüzében égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élő,
Fogadd könnyektől harmatos dalom:
Szivemnek már a gyász is röpke álom,
S az élet: győzelem az elmuláson.

Húsvét, örök legenda, drága zálog,
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom,
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!
Virágot áraszt a vérverte árok,
Fanyar tavasz, hadd énekellek én.
Hisz annyi elmulasztott tavaszom van
Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban!

Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!

 

 

 Gellénházi Közös Önkormányzati Hivatala közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Gellénházi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

 Gellénházi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Gellénházi Közös Önkormányzati Hivatal műszaki – pályázati referens munkakör betöltésére.

Petrikereszút Önkormányzata 2016. január 1-től falu és tanyagondnoki szolgálat működési engedéllyel rendelkezik.  Szeretnénk olyan menetrendet összeállítani, mely minél több helyi lakos számára használható, praktikus legyen.  

A megyei napilap kitekintőjében a dobronhegyi templom is helyet kapott.

 

Immár öt éve, hogy megváltozott munkaképességű embereknek ad napi négyórás elfoglaltságot a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász nagylengyeli Szent Család Szociális Központja - tudósít a Zalai Hírlap.

 

A Zalai Hírlap arra kérte a megyei bajnokság I. osztályának edzőit az őszi szezon befejeztével, hogy állítsák össze a véleményük szerint legjobb csapatot a mezőny tagjaiból. A voksok alapján a Gellénháza Olajmunkás SE játékosai közül is kerültek a "válogatottba".

 Tájékoztató a Dr. Papp Simon Általános Iskola és Gellénházi Óvoda energetikai korszerűsítési munkáiról.

 

A Széchenyi 2020 támogatási rendszerhez benyújtott KEOP-2015-5.7.0 ,, Dr. Papp Simon Általános Iskola és Gellénháza Óvoda épületeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében kiemelt jelentőségű energiahatékonyság fokozására irányuló beruházások valósulnak meg Gellénházán. Gellénháza Község Önkormányzatot a Magyar Közlöny 108. számában, 2015. július 23-án nevesítették a projektre, amire 2015. augusztus 19-én nyújtott be pályázatot.

A projekt forrását a Kohéziós alap és Magyarország költségvetésének társfinanszírozása biztosítja.

A projekt keretében a Dr. Papp Simon Általános Iskola és Gellénházi Óvoda épületenergetikai fejlesztésére kerül sor.

Az iskola épületén utólagos homlokzat, zárófödém, valamint lapostető szigetelés mellett új nyílászárók kerülnek beépítésre
Az óvoda épületén utólagos homlokzat, zárófödém, pincefödém szigetelés mellett a nyílászárók cseréje valósul meg.
A projekt megvalósításával célunk, hogy hozzájáruljunk az Európai Parlament és a Tanács irányelveiben meghatározott országos energiamegtakarítási értékekhez, továbbá a Nemzeti Épületenergetikai Stratégiában megfogalmazott célokhoz.

Kedvezményezett: Gellénháza Község Önkormányzata

8981 Gellénháza Kossuth utca 2

Támogatás összege: 149 415 932 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Tervezett befejezés: 2015. december 10.

Projekt azonosító száma: KEOP-5.7.0/15-2015-0177

 

 

A Gellénházi Óvoda álláspályázatai:

Áldott, Békés Húsvétot kívánunk!

 

 T Á J É K O Z T A T Á S GELLÉNHÁZA LAKOSSÁGA, CIVIL SZERVEZETEI ÉS EGYÉB ÉRDEKELTEK RÉSZÉRE

Hivatkozással az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8.§ (2) bekezdésére, valamint a Településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41.§-ára, ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Gellénháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 13/2015. (I. 28.) számú Képviselő-testületi határozata alapján, jogszabályi kötelezettségének megfelelően megindította a Gellénháza Község Önkormányzata 15/2007. (XI.19.) Ök. rendeletével jóváhagyott Helyi Építési Szabályzatának módosítására irányuló eljárást.

 Pályázati kiírások.

 Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt kíván Önöknek a Gellénházi Közös Önkormányzati Hivatal minden dolgozója!

 

 

 

Október 12-én önkormányzati választások! Alábbiakban a valasztas.hu honlap adatai alapján olvashatják a településnévre kattintva, a  választáson jelöltként indulók névsorát.

 

 

Becsvölgye és Kustánszeg Óvodafenntartó Társulása a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A, §-a alapján pályázatot hirdet a Becsvölgyei Nyitnikék Óvoda, óvoda vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.